Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
13997,007
 
 
Những thắc mắc về chức năng
Những thắc mắc cơ bản
Những thắc mắc chuyên sâu
Thắc mắc về VPN
Thắc mắc về DHCP
Thắc mắc về Wireless
Thắc mắc về VoIP
Thắc mắc về QoS
Thắc mắc về bảo mật, tường lửa
Thắc mắc về Printer Server
Thắc mắc về NAT