Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
5996,943
 
 
VigorACS SIGiới thiệu

Mô tả sản phẩm

Đặc tính kỹ thuật

Mô hình ứng dụng

Datasheet

User's Guide

Giới thiệu sản phẩm
VigorACS SI là một hệ thống quản lý tập trung mạnh mẽ, cho phép System Integrators (hệ thống phân tích) / MIS (hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp) của các tập đoàn đa quốc gia dễ dàng quản lý router một cách hiệu quả hơn.

VigorACS SI với giao diện thân thiện với người dùng có thể giúp quản trị viên duy trì cấu hình của thiết bị dễ dàng. Là nhà cung cấp các dịch vụ "giá trị gia tăng", hệ thống phân tích SI có thể giúp cho người dùng thiết lập một kết nối VPN, dịch vụ VoIP và giảm thiểu chi phí duy trì.

Phiên bản VigorACS SI đơn giản hóa nhiệm vụ quản lý thông qua các loại sản phẩm và đặc tính kỹ thuật, ví dụ như thiết lập IPSec/PPTP VPN. Giảm thiểu việc thiết lập các thông số phức tạp IPSec hoặc PPTP bằng cách sử dụng Wizard VPN.

Thông qua việc kinh doanh Internet từ các nhà cung cấp, hệ thống phân tích có thể đóng vai trò là nhà cung cấp Internet và các dịch vụ quản lý cho người dùng cuối. Bằng việc áp dụng hệ thống SI VigorACS quản lý tập trung, hệ thống phân tích có thể cung cấp các gói dịch vụ toàn diện nhắm tăng sự tin tưởng của khách hàng và làm tăng doanh thu. Đối với các công ty đa quốc gia, họ có thể dựa vào VigorACS SI để quản lý tất cả các router lắp đặt tại các chi nhánh trên khắp thế giới.

Danh sách router DrayTek tương thích với VigorACS SI