Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
46996,910
 
 
VigorSwitch G2080Giới thiệu

Mô tả sản phẩm

Đặc tính kỹ thuật

Mô hình ứng dụng

Datasheet

Giới thiệu sản phẩm

Vigor Switch G2080 - Gigabit Layer 2 management switch

VigorSwitch G2080 quản lý chuyển đổi Layer 2 cung cấp 8 cổng 10/100/1000Base-T Gagibit Ethernet và 2 cổng SFP combo, hỗ trợ SNMP, giao diện web và giao diện quản lý CLI. Đây là thiết kế dành cho việc truy cập từ xa vào các ứng dụng nằm ở xa hoặc cho công ty. Nó kết hợp các tính năng như QoS, MAC Filtering Policy, Port Mirrioring, VLAN và giao thức cho Layer 2. Với những tính năng tiên tiến trên VigorSwitch G2080 là giải pháp lý tưởng cho việc mở rộng hệ thống mạng tốc độ cao của bạn.

VigorSwitch G2080 cung cấp nhiều lợi ích cho việc bảo mật và tăng hiệu suất chức năng VLAN. VLAN có thể cô lập các lưu lượng mạng giữa các khách hàng. Ngoài ra nó còn cung cấp tính năng bảo mật tốt cho ứng dụng mạng. Trong cùng một domain truyền VLAN, lưu lượng phát bị hạn chế có thể nâng cao hiệu suất làm việc của switch. Hơn nữa, với kỹ thuật tiên tiến, 802.1Q-in-Q được tích hợp trong chức năng VLAN.

VigorSwitch G2080 hỗ trợ phân loại và ưu tiên lớp cao hơn để kích hoạt QoS tăng cường cho các ứng dụng thời gian thực với các thông tin đến từ Layer 2 và Layer 4.

Port Mirroring hỗ trợ chức năng Supoervisor Monitoring Network. Cơ chế của port mirroring có thể theo dõi phản ánh sai sót trong hệ thống mạng hoặc phát hiện gói tin bất thường nhưng không ngắt luồng dữ liệu vì nó sẽ làm trùng lắp dữ liệu từ port này đến port khác.

Để phù hợp với các yêu cầu làm việc trong một không gian nhỏ của các doanh nghiệp, VigorSwitch G2080 không có gây tiếng ồn là một lựa chọn rất phù hợp.

Port trunk rất hữu ích cho tầng switch-to-switch có thể cung cấp tốc độ song công. Để tạo ra các trunk load-sharing nhiều liên kết trong hệ thống mạng thì port Gigabit có thể được nhóm lại. Người dùng có thể kết hợp 8 port Gigabit và tạo ra băng thông lên đến 8Gbps. Hơn nữa VigorSwitch có thể hỗ trợ tới 4 nhóm trunking.

Chức năng 802.1x cung cấp chứng thực cho mỗi truy cập mạng của người dùng. Bên cạnh đó, để kiểm soát số lượng trạm cho mỗi port thì chức năng bảo mật cho phép người dùng giới hạn số lượng địa chỉ MAC cho mỗi port. Người dùng có thể xác định địa chỉ MAC tĩnh cho mỗi port để chắc chắn rằng các máy được đăng ký có thể truy cập. Với 2 chức năng này người dùng có thể thiết lập cơ chế truy cấp với việc xác định người dùng và máy tính, kiểm soát số lượng truy cập một cách dễ dàng.

Người dùng có thể cấu hình Vigorswitch với một đường dẫn sao lưu dự phòng đa chuyển hỗ trợ STP. Do đó việc truyền và nhận các gói tin có thể đảm bảo trong trường hợp chuyển đổi failover trong hệ thống.

Việc kiểm soát Broadcast/multicast storm được thêm vào VigorSwitch để hạn chế lưu lượng mạng vượt quá giới hạn bằng cách tránh tràn broadcast/multicast. Ngưỡng giá trị có sẵn cho mỗi port để kiểm soát giới hạn tốc độ. Ngoài ra, nếu số lượng vượt quá ngưỡng trên cấu hình thì các gói tin truyền đi sẽ bị loại đi.