Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
6996,907
 
 
VigorTalk ATA-24Giới thiệu

Mô tả sản phẩm

Đặc tính kỹ thuật

Mô hình ứng dụng

Demo cấu hình

Download firmware
version V2.1.6.2RCa

Datasheet

Giới thiệu sản phẩm
VIGORTALK ATA-24

VigorTalk ATA-24 là một VoIP Gateway và nó cung cấp cổng VoIP lớn mà được thiết kế để cung cấp dịch vụ internet / SI. VigorTalk ATA-24, không chỉ cung cấp các cuộc gọi chất lượng cao, dịch vụ, nhưng cũng hỗ trợ các giao thức VoIP và các dịch vụ bổ sung.

Các SNMP dựa trên các VigorCMS là phần mềm quản lý cung cấp một cách dễ dàng để thiết lập cấu hình từ xa, cập nhật tình trạng hệ thống, hiển thị các sự kiện báo động, hệ thống giám sát hành vi, thực hiện các chẩn đoán và tải về phần vững và gửi email cảnh báo tấn công. Để cài đặt, tình trạng giám sát và quản lý các VigorTalk ATA-24 loạt các định tuyến, nó sẽ dễ dàng được thực hiện thông qua một trang web được xây dựng trong giao diện người sử dụng Telnet hay giao diện dòng lệnh.Hình mặt trước của VigorTalk ATA-24