Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
3997,002
 
 
VigorAccessGiới thiệu

Mô tả sản phẩm

Đặc tính kỹ thuật

Mô hình ứng dụng

Datasheet

Giới thiệu sản phẩm
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao về truy cập internet tốc độ cao và ứng dụng dịch vụ triple-play. IP DSLAM được thiết kế để cung cấp nội dung video, DSL, POTS và dịch vụ VoIP qua cơ sở hạ tầng truyền thống dây đồng. Những loại dịch vụ sẽ được hỗ trợ trên kiến trúc mạng NGN cùng một lúc. DSL được sử dụng như nền tảng dịch vụ dữ liệu, video và VoIP hay công nghệ POTS truyền thống là cơ sở của các dịch vụ thoại. Các nội dung đa phương tiện và địa phương giàu ứng dụng cũng có thể dễ dàng thực hiện trên kiến trúc mạng NGN. IP DSLAM có thể được cấu hình dễ dàng bởi VigorCMS. Hệ thống VigorCMS bao gồm topo, cấu hình, triển khai, an ninh, quản lý báo động và lưu trữ dự phòng.