Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
3997,017
 
 
VigorAccess IVDGiới thiệu

Mô tả sản phẩm

Đặc tính kỹ thuật

Mô hình ứng dụng

Datasheet

Giới thiệu sản phẩm
Draytek VigorAccess IVD Series cung cấp các dịch vụ truy cập đa phương tiện. Nó đóng vai trò truy cập và là cổng truyền thông dựa trên nền tảng IP. Nó cung cấp nhiều dịch vụ VoIP như MGCP và SIP để đáp ứng các dịch vụ của các nhà cung cấp và các dịch vụ băng thông rộng như ADSL2 + trên một cặp xoắn đơn, và dịch vụ Gigabit Ethernet. Việc lắp đặt ltương tự như khi lắp đặt DSL hiện hành. Lợi ích của sản phẩm này là không có khoản phí cài đặt thêm và lưu PTSN ngân sách cho các dịch vụ bảo trì nhà cung cấp.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao về truy cập internet với tốc độ cao, các dịch vụ chat voice và ứng dụng triple play, IVD tích hợp các loại dịch vụ viễn thông vào kiến trúc mạng NGN cùng một lúc.

Các sản phẩm IVD có thể được triển khai một cách dễ dàng. Nó có vẻ ngoài cứng cáp và có thể hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao. Sản phẩm này cũng tương thích với các Tier-one trong Softswitch và chuyển đến các trường trên Telecom. IVD là trực thuộc Trung ương quản lý bởi VigorCSM. Hệ thống VigorCSM bao gồm topo, cấu hình, triển khai, an ninh, quản lý báo động và lưu trữ dự phòng.