Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2





 
4996,854
 
 
 Hướng dẫn cấu hình cho phép 1 kết nối VPN chỉ được phép truy cập vào máy server và không được phép truy cập vào các máy khác

Chúng ta có ví dụ sau: Bạn có 1 máy tính ở ngoài mạng có địa chỉ IP WAN (IP tĩnh) là 218.242.130.19 đang kết nối VPN đến VPN server của bạn theo dạng Host-to-LAN và bạn muốn cho phép máy tính đó chỉ được kết nối đến máy Server của bạn có địa chỉ IP local là 192.168.21.1, mà không được phép truy cập những máy tính khác trong mạng LAN của VPN server nhằm đảm bảo an toàn cho dữ liệu của công ty bạn.



Chúng ta có 2 trường hợp:
  • Kết nối VPN Host-to-LAN theo giao thức IPSec
  • Kết nối Host-to-LAN theo giao thức PPTP/L2TP
1. Kết nối VPN Host-To-LAN theo giao thức IPSec: (chỉ áp dụng khi máy con từ xa có IP thật – public IP)
Giả sử bạn đã kết nối thành công VPN Host-to-LAN theo giao thức IPSec đến VPN server (tham khảo bài viết hướng dẫn cấu hình VPN), chúng ta thiết lập IP Filter như sau :



Chọn index 2, và cài đặt 1 IP filter rule để chặc tất cả lưu thông từ máy PC1 đến mạng LAN của VPN server.



Sau đó chọn index 3, cho phép máy PC1 chỉ truy cập đến máy Server ở bên trong mạng LAN của VPN server



2. Kết nối VPN Host-To-LAN theo giao thức PPTP/L2TP:

Cơ chế hoạt động của giao thức PPTP/L2TP khác so với giao thức IPSec. Giả sử bạn có kết nối VPN Host-to-LAN theo giao thức PPTP/L2TP đến VPN server thành công (tham khảo bài viết hướng dẫn cấu hình VPN), PC1 sẽ được cấp 1 địa chỉ IP trùng với lớp mạng LAN của VPN server. Vì vậy để cho phép máy PC1 chỉ được truy cập vào máy Server mà không được truy cập vào máy khác, bạn làm như sau :



Máy PC1 sẽ được cấp 1 địa chỉ IP ngẫu nhiên trùng với lớp mạng LAN của VPN server, nên bạn sẽ không biết được chính xác là IP nào, vì vậy bạn sẽ có 1 IP là "192.168.21.x". Bạn sẽ tạo 1 rule chặn tất cả IP có subnet là 192.168.21.0/24 truy cập đến mạng LAN theo chiều hoạt động "WAN -> LAN".




Sau đó Bạn sẽ tạo 1 rule cho phép tất cả IP có subnet là 192.168.21.0/24 chỉ được truy cập đến máy Server theo chiều hoạt động "WAN -> LAN".



Như vậy là bạn đã cấu hình thành công, bây giờ máy PC1 chỉ có thể truy cập đến máy Server ở bên trong mạng LAN của VPN server để lấy dữ liệu mà không được truy cập đến các máy tính khác, giúp cho sự bảo mật mạng của công ty bạn được nâng cao, và khả năng thất thoát dữ liệu được hạ xuống mức thấp nhất.

Công nghệ VPN hiện nay là 1 công nghệ mang lại sự tiện lợi và độ bảo mật cao, giúp doanh nghiệp tự tin hơn và giúp cho dữ liệu của bạn được bảo vệ nhiều hơn. Bạn đã sẵn sàng cho công nghệ này chưa?

Mọi vướng mắc về kỹ thuật cũng như thiết bị, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua : 
  • Email :support@draytek.com.vn
  • Điện thoại : 08 – 39253 789
  • Y!M chat : anphat01, anphat02, anphat03
  • Hotline : 01666 332 018