Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
4996,832
 
 

Hướng dẫn cấu hình Bridge Mode cho thiết bị DrayTek

Cấu hình Bridge trên Vigor2700 Series:

1/ Vào trình duyệt Internet Explorer nhập địa chỉ http://192.168.1.1

· Username: admin

· Password : (bỏ trống)


2/ Chọn mục Internet Access Setup >> MPoA(RFC1483 2684). Ðiền các thông số VPI & VCI vào (do ISP cung cấp, tham khảo trong bảng bên dưới). Check vào mục Enable Bridge Mode. Sau đó OK.3/ Bạn click chọn OK để reboot lại router nhằm xác thực các thông số đã cài đặt.
* Thông số VPI/VCI của một vài ISP trong TP.HCM.

 

Tên nhà cung cấp dịch vụ ADSL

VPI

VCI

NETSOFT (VNN)

8

35

VIETTEL

8

35

FPT

0

33

SPT

0

33

 

(Phạm Quang Chung
Support Team)