Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
5996,858
 
 

Hướng dẫn cấu hình nhanh Vigor 3300 Series
(Load Balance)

A/ Mô hình tổng thể

Chúng tôi xây dựng mô hình này mang tính chất tham khảo. Bạn có thể thay đổi thiết bị phía trước Vigor 3300series nếu bạn có sẵn thiết bị (modem) và thiết bị đó có hỗ trợ tính năng “ Bridge ”.

Để cấu hình Bridge Mode cho router bạn có thể tham khảo bài Hướng dẫn cấu hình Bridge mode.

B/ Cấu hình PPPoE cho Vigor3300series

- Mở trình duyệt Internet Explore nhập địa chỉ http://192.168.1.1

· Username: draytek

· Password : 1234

1/ Chọn mục - “ Network” => Wan”

2/ Chọn mục - “ Edit Wan 1”

3/ Chọn mục - “PPPoE” trong phần IP Mode . Và điền Username Password của line ADSL Sau đó click chọn OK .

4/ Chọn mục - “Edit Wan 2”

5/ Chọn mục - “PPPoE” trong phần IP Mode . Và điền Username Password của line ADSL. Sau đó click chọn OK .

6/ Chọn mục - “Enable” trong phần Load Balance (và đánh dấu mục“ Auto weight” ). Sau cùng đánh dấu “Active” cho cả 2 Wan và click chọn Apply để reboot lại router (khoảng 70 giây).

7/ Chọn mục - “Wan status” để kiểm tra tình trạng kết nối. Nếu thiết bị được cấp IP Wan là bạn đã cấu hình thành công.

* Thông số VPI/VCI của một vài ISP trong TP.HCM.

 
 

Tên nhà cung cấp dịch vụ ADSL

VPI

VCI

NETSOFT (VNN)

8

35

VIETTEL

8

35

FPT

0

33

SPT

0

33

 
 

 

* Bạn đã hoàn thành quá trình cài đặt và thiết lập Router Vigor3300series. Nếu gặp vấn đề trong việc thiết lập, xin bạn vui lòng liên hệ lại với bộ phận Hỗ Trợ Kỹ Thuật của chúng tôi.