Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
7996,863
 
 

Cấu hình V2910 / V2820 / V2950 / V5500 với đường truyền cáp quang

Phần 1: Mô hình kết nối thực tế giữa Vigor và đường truyền cable quang

Hình 1: Vigor 2820 Series dùng 1 đường truyền cáp quang và 1 đường ADSL

Hình 2: Vigor 2910 dùng đường WAN1 là ADSL và WAN2 là cáp quang

Hình 3: Vigor 2910 Series dùng 1 đường cáp quang

Phần 2: Cấu hình sản phẩm kết nối cáp quang.


Bước 1: Đăng nhập vào giao diện cấu hình router (mặc định: 192.168.1.1) chọn WAN >> General Setup >> Wan 2 >> Enable chọn Yes, Display Name: nhập vào tên gợi nhớ sau đó bấm OK để lưu cấu hình. (Xem hình minh hoạ bên dưới)

Bước 2: vào mục WAN >> Internet Access>> Wan2Bước 3: Sau khi vào giao diện cấu hình WAN 2, tại trang PPPoE >> Chọn Enable, sau đó tại mục Username password, nhập vào tài khoản do nhà cung cấp dịch vụ (ISP) cấp >> Nhấn Ok để lưu cấu hình.


Bước 4: thiết lặp IP Public (IP thật do ISP cấp) (trường hợp ISP cấp nhiều IP thực trên 1 đường truyền).
Vào LAN >> General Setup >> For IP Routing Usage chọn Enable
Nhập vào nhóm IP mà ISP đã cung cấp vào 2nd IP Address.
Nhấn OK để lưu cấu hình.

 

Như vậy là đã hoàn tất việc cấu hình Router Vigor. Ta sẽ có 2 nhóm IP khi dùng đường truyền cable quang, 1 Nhóm IP Private (IP Ảo) của mạng LAN ví dụ mặc định là 192.168.1.0/24 và một nhóm IP Public (IP Thật) do ISP cung cấp. Những máy bên trong mạng LAN dùng IP Private sẽ trỏ gateway về router là 192.168.1.1 Những máy được gán IP Public trỏ gateway về 2nd IP Address (trong ví dụ minh hoạ trên là địa chỉ 116.15 12.17).