Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
4996,852
 
 

Thiết lập Time Schedule - Hạn chế truy cập theo thời gian biểu

Chúng ta có bài toán như sau:

Công ty muốn thiết lập cho nhân viên của họ không được sử dụng Internet trong quá trình làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng thời gian từ 7h đến 18h. Ngoài ra những khoảng thời gian khác đều cho phép truy cập Internet (xem biểu đồ bên dưới)

Bước 1: Vào trang cấu hình của router, chọn mục System Maintenance >> Time and Date để thiết lập thời gian chuẩn. Nhấn nút Inquire Time để xác định thời gian hiện tại. Chọn User Internet Time Client và cấu hình các thông số theo hình vẽ.

Bước 2: Vào Applications >> Schedule, chọn Index 1, cài đặt Start Time = 0, cài đặt Duration Time = 7. Sau đó trong phần Action chọn Force On, Weekdays chọn từ thứ 2 đến thứ 6.

Bước 3: Vào Applications >> Schedule, chọn Index 2, cài đặt Start Time = 18, Duration Time = 6. Sau đó trong phần Action chọn Force On, Weekdays chọn từ thứ 2 đến thứ 6.

Bước 4: Vào Applications >> Schedule, chọn Index 3, cài đặt Start Time = 7, Duration Time = 11. Sau đó trong phần Action chọn Force Down, Weekdays chọn từ thứ 2 đến thứ 6.\

Bước 5: Vào trang cấu hình của router, mục Internet Access >> PPPoE / PPPoA, thiết lập Schedule từ index 1~3.

Như vậy là bài toán đã được giải quyết, bây giờ nhân viên không được phép truy cập Internet từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng thời gian từ 7h00 đến 18h00. Schedule là 1 tiện ích giúp người quản trị mạng thực hiện việc cho phép hoặc ngăn cấm các máy tính trong mạng theo 1 chu kỳ thời gian nhất định.

Mọi thắc mắc trong quá trình cài đặt vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Email: support@draytek.com.vn
Website :
http://www.draytek.com.vn
Y!M: anphat01, anphat02, anphat03.
Số VoIP: 8238984 - 8238983 (draytel.org)
Số điện thoại: 08 925.3789
Hotline: 01666 332 018