Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
3996,907
 
 
Chức năng Session Limit - Giới hạn phiên truyền thông

Session là 1 kết nối luận lý (logic) được tạo ra giữa 2 node mạng để trao đổi dữ liệu. 1 session điển hình thường chứa các thông tin sau:

 • Địa chỉ IP nguồn - Source IP address.
 • Địa chỉ IP đích - Destination IP address.
 • Dạng giao thức - Protocol Type (TCP, UDP, ICMP).
 • Cổng nguồn - Source port.
 • Cổng đích - Destionation port.

VD:

 • Gửi mail, nhận mail, telnet sử dụng 1 session.
 • Truy cập web sử dụng trên 10 session.
 • Download thông qua FTP sử dụng 1 session
 • Download theo mạng chia sẻ ngang hàng (P2P) chiếm rất nhiều session (chẳng hạn sử dụng eMule có thể chiếm đếm 1000 session cho việc download).

Chúng ta có bài toán như sau: công ty bạn sử dụng 1 router DrayTek có khả năng xử lý 15000 session/giây và bạn nhận thấy nhiều người trong công ty bạn download theo dạng mạng ngang hàng P2P. Như vậy họ sẽ chiếm toàn bộ session của mạng và dẫn đến tình trạng nghẽn mạng. Khi ấy việc truy xuất những ứng dụng quan trọng khác sẽ bị chậm, làm hiệu suất làm việc của công ty giảm đi.

Để ngăn chặn tình trạng đó, DrayTek đã cho ra đời tính năng Session Limit - giới hạn phiên truyền thông người dùng. Để sử dụng chức năng này, trong trang cấu hình của router bạn vào mục Bandwidth Management >> Sessions Limit.

- Check mục Enable để kích hoạt chức năng này.

- Default Max Sessions: nếu bạn gán giá trị cho mục này thì sẽ giới hạn cho tất cả những kết nối trong mạng của bạn.

- Trong trường hợp chỉ muốn giới hạn session cho một hoặc một dãy máy tính cụ thể thì bạn có thể gán địa chỉ IP của máy đó trong mục Start IPEnd IP, đồng thời gán số session cho máy tính đó. Nhấn nút Add để lưu vào.

- Bạn có thể quy định thời gian để chức năng này có hiệu lực bằng cách chỉnh Time Schedule.

Lưu ý:

 • Nếu bạn chỉ giới hạn trên một máy tính thì các địa chỉ Start IP và End IP giống nhau.
 • Specific Limitation có tính ưu tiên cao hơn Default Max Session.
 • Sau khi cấu hình xong trong phần Session Limitation, bạn có thể theo dõi trong phần Diagnostics >> Data Flow Monitor.

Chức năng Session Limit là một tính năng chuyên nghiệp giúp bạn có thể giới hạn được phiên truyền thông của người dùng trong mạng để ngăn chặn việc sử dụng download theo kiểu mạng ngang hàng P2P nhằm mục đích tránh tình trạng nghẽn mạng. Đồng thời có thể tăng hoặc giảm phiên giao dịch của những máy tính trong mạng để đảm bảo mạng của bạn luôn luôn hoạt động một cách tối ưu nhất.

Email: support@draytek.com.vn
Website :
http://www.draytek.com.vn
Y!M: anphat01, anphat02, anphat03.
Số VoIP: 8238984 - 8238983 (draytel.org)
Số điện thoại: 083 925.3789
Hotline: 01666 332 018