Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
5996,942
 
 

Vigor2912 | Vigor2925 | Vigor2952 | Vigor3220
Tường lửa | quản lý người dùng | Firewall

[1] Tổng quan về Firewall / Filter trên DrayTek

[2] Kết hợp URL/Keyword và DNS filter để chặn trang web https

[3] Cấu hinh LAN DNS

[4] Kết hợp Web Content Filter và DNS filter để chặn trang web https

[5] Cấu hình lọc địa chỉ IP / MAC và Port

[6] Giải pháp lọc web đen cho gia đình

[7] Cấu hình Cisco Umbrella Web Content Filter

[8] Kích hoạt bản quyền cho Web Content Filter (WCF)

[10] Tìm hiểu về DoS trên DrayTek Vigor