Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
4996,858
 
 

Vigor2912 | Vigor2925 | Vigor2952 | Vigor3220
Cân bằng tải | Load Balance | Định tuyến

[1] Cân bằng tải nhiều đường truyền internet

[3] Cấu hình định tuyến cân bằng tải theo nhiều cách (IP / Port) (Domain / URL)

[4] Cấu hình định tuyến cân bằng tải theo tên miền (Domain / URL)

[5] Chức năng Session Limit - Giới hạn phiên truyền thông

[6] Chức năng Bandwidth Limit - Giới hạn băng thông