Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
3996,872
 
 

Vigor2912 | Vigor2925 | Vigor2952 | Vigor3220
Internet | WAN | LAN | NAT Port | Cơ bản

[Vigor2860] Cấu hình nhanh Vigor2860

[1] Cấu hình nhanh Internet | IPTV | Static IP

[2] internet 3G/4G

[3] Đổi địa chỉ IP cho lớp mạng LAN

[4] Phát Wifi cho khách theo lớp mạng riêng

[4] Cấu hình dãy IP public (IP Route / IP Alias)

[5] Cấu hình NAT port cho Camera, web server và các dịch vụ khác

[6] Cấu hình Internet có Vlan và IPTV

[7] Cấu hình chạy IPv6

[8] Nhận biết trạng thái đèn trên Vigor2925 / Vigor2925FN

[9] Cấp IP theo địa chỉ MAC

[10] Cấu hình giả địa chỉ MAC cho cổng WAN

[11] Cấu hình DrayTek sử dụng mạng cáp quang GPON (PPPoE)

[11] Cấu hình DrayTek sử dụng mạng cáp quang GPON (Static)