Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
3996,919
 
 
CẤU HÌNH BAND STEERING
(Cải thiện năng lực cho các VigorAP dual band) Giải pháp này tận dụng tối đa ưu điểm của băng tần 5GHz là dãy tầng số rộng, băng thông cao, hạn chế được tình trạng nhiễu sóng bởi các nguồn phát sử dụng tần số 2.4GHz thông thường.

Khi đã trang bị các Access Point hỗ trợ 2 băng tầng có nghĩa là bạn sẽ có 2 tên mạng Wi-Fi (Cho 2.4GHz và 5GHz). Những điện thoại chỉ hỗ trợ 2.4GHz tất nhiên chỉ thấy và kết nối được vào mạng 2.4GHz. Nhưng các điện thoại mới hơn có hỗ trợ 5GHz thì sẽ thấy được cả 2 tên mạng Wi-Fi này! Như vậy người sử dụng thiết bị hỗ trợ 5GHz có quyền lựa chọn mạng mà họ muốn kết nối (2.4GHz hoặc 5Ghz). Nhưng nếu người có điện thoại hỗ trợ 5GHz lại kết nối nhằm vào mạng 2.4GHz thì:

- Điện thoại sẽ chạy không hết tốc độ do băng thông hạn chế của 2.4GHz

- Điện thoại sẽ chạy không mượt do tầng số 2.4GHz không ổn định do can nhiễu

- Chiếm mất một kết nối của các điện thoại cũ (Chỉ thấy 2.4GHz)

- Làm cho các điện thoại cũ (2.4GHz) chạy chậm hơn vì phải chia sẽ băng thông với bạn