Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
2996,852
 
 
GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI WIFI CHUYÊN NGHIỆP
(Nhà hàng, Khách sạn, Siêu thị, Coffee shop) - Mô hình đơn giản
- Quản lý tập trung: Central AP Management (APM)
- WiFi Roaming                           == > http://www.anphat.vn/documentdetails.aspx?id=281
- Mobile Device Management       == > http://www.anphat.vn/documentdetails.aspx?id=283
- Web Portal / User Management  == > http://www.anphat.vn/documentdetails.aspx?id=259
- Bandwidth Management
- Cân bằng tải                      == > http://www.anphat.vn/download/Access-Point-Management-LoadBalance.pdf
- Band Steering                            == > http://www.anphat.vn/documentdetails.aspx?id=284
- Airtime Fairness                         == > http://www.anphat.vn/documentdetails.aspx?id=258
- Hỗ trợ PoE
- Chịu tải cao