Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
7996,841
 
 

Vigor300B | Vigor2960 | Vigor3900
Quản lý thiết bị (System Maintenance)

[1] Lưu syslog lên USB disk

[2] Sao lưu và phục hồi cấu hình

[3] Cho phép cấu hình thiết bị từ xa (Remote mamagement)