Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
6996,859
 
 

Vigor300B | Vigor2960 | Vigor3900
Tường lửa | quản lý người dùng | Firewall

[1] Lọc từ khóa (URL content filter) theo thời gian

[2] Chặn trang web theo tên miền (Áp dụng chặn trang https)

[3] Quản lý theo Vlan / lớp mạng riêng

[4] Quản lý người dùng bằng User / Password qua LDAP

[5] Web Portal / WiFi marketing