Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
4996,831
 
 

Vigor300B | Vigor2960 | Vigor3900
Cân bằng tải | Load Balance | Định tuyến

[1] Cân bằng tải nhiều đường truyền internet (IP Based)

[2] Cộng băng thông nhiều đường truyền Internet (Session Based)

[3] Policy Route và Load Balance rule (Định tuyến dịch vụ theo WAN)

[4] High Availability - Chạy song song 2 thiết bị để dự phòng (Hot - Standby mode)

[5] High Availability - Chạy song song 2 thiết bị để tăng khả năng chịu tải (Active - Standby mode)

[6] Định tuyến động BGP (LAN-LAN)

[7] Định tuyến động BGP (WAN-WAN)

[8] Giới hạn băng thông theo địa chỉ IP