Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
7996,946
 
 

TỔNG HỢP HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH APM
(WIRELESS CONTROLLER)


[1] Auto Provision - Tự động phát hiện và cấu hình cho tất cả VigorAP trong mạng LAN

[2] Cấu hình hàng loạt VigorAP cùng lúc (với Wireless Profile tạo trước)

[3] Auto Provision - Tự động phát hiện và cấu hình 4 SSID / 4 Vlan cho VigorAP

[4] Cấu hình chia tải (Load balance) cho các VigorAP

[5] Sao lưu và phục hồi cấu hình; Nâng cấp firmware và reboot từ xa