Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
4996,860
 
 
SỬ DỤNG VPN LAN-to-LAN QUA INTERNET
ĐỂ BACKUP CHO KÊNH THUÊ RIÊNG / MPLS

(Vigor2920 Series)

Tình huống:
- Văn phòng chính và các chi nhánh đã có internet (Cáp quang hoặc ADSL)
- Văn phòng chính và các chi nhánh thuê thêm kênh thuê riêng (MetroNET, Office WAN,…) để kết nối các chi nhánh về Văn phòng chính (chạy phần mềm ERP, chia sẻ dữ liệu,…)
- Các máy tính trong mạng LAN chỉ sử dụng 1 card mạng duy nhất nhưng vừa có thể sử dụng Internet vừa có thể lấy dữ liệu lẫn nhau giữa các nơi.
- Trong trường hợp Kênh thuê riêng gặp sự cố, một kênh VPN LAN-to-LAN sẽ tự động thiết lập ngay lập tức giúp việc trao đổi dữ liệu giữa Văn phòng và Chi nhánh không bị gián đoạn

Sơ đồ giải pháp từ DrayTek Vigor và hướng dẫn cấu hình bên dưới:

 Tải file hướng dẫn về máy