Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
5996,848
 
 

TỔNG HỢP HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH VigorAP800

[1] Cấu hình nhanh - Làm Access Point phát Wifi[2] Cấu hình Repeater - Mở rộng vùng phủ sóng[3] Cấu hình WDS - Mở rộng vùng phủ sóng[4] Cấu hình phát 4 SSID với 4 lớp mạng khác nhau[5] Cấu hình chứng với username / password (Radius - 802.1x)