Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
2996,831
 
 
 
HƯỚNG DẪN SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI CẤU HÌNH CHO DRAYTEK VIGOR

I. Sao lưu:

1. Logon vào trang Router Web Configuration, chọn phần System Maintenance >> Configuration Backup.
2. Click vào nút Backup >> Chọn nơi để lưu lại file cấu hìnhII. Phục hồi:

1. Logon vào trang Router Web Configuration, chọn phần
System Maintenance >> Configuration Backup
2. Click nút Browse >> chọn file cấu hình mà mình muốn restore >> click nút Restore.
3. Nếu việc phục hồi thành công thì sẽ xuất hiện một thông báo như bên dưới. Sau đó click vào nút Restart