Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
4996,840
 
 
Cấu hình VigorFly làm Access Point
(chỉ phát Wifi)

Tình huống:
- CTY đã có một đường truyền cáp quang/ADSL với modem đang hoạt động tốt
- Yêu cầu triển khai mạng không dây Wifi


 Tải file hướng dẫn về máy