Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
6996,836
 
 
Cấu hình VigorFly làm Repeater
(Universal Repeater - Thu sóng và phát lại)

Bài này sẽ giới thiệu về tính năng đặc biệt trên VigorFly, đó là khả năng "Thu sóng và phát lại" - Universal Repeater. Universal Repeater là một trong những tính năng được người sử dụng quan tâm nhiều nhất khi mua sản phẩm có chức năng wireless, Chức năng này giúp VigorFly có thể thu sóng của một thiết bị đang phát khác và phát lại với một SSID mà ta mong muốn.. Tải file hướng dẫn về máy