Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
12996,935
 
 

 Hướng dẫn sử dụng nhanh Vigor2910 Series

Download bản đầy đủ tại đây

1. Truy cập vào thiết bị:

 • Địa chỉ IP mặc định : 192.168.1.1
 • username và password bỏ trống.


2. Cấu hình PPPoE:

 • WAN >> PPPoE
 • Click Enable, điền username và Password >> Click OK


3. Multi Vlan:

Chú ý: dùng để sử dụng IPTV.

 • Vào Internet Access >> Multi-VLAN 
 • Để khai báo các VLAN cho Internet và IPTV


 • Tiếp theo click vào TAB Bridge để tiến hành cấu hình chuyển tiếp tín hiệu ở channel 6 vào Setop Box ( xem IPTV) qua port 4 của Vigor2910


4. Multi Vlan với đường truyền không IPTV:

Chú ý: Nếu không tắt tính năng Multi-VLAN thì router sẽ không thể PPPoE để kết nối Internet

 • Vào Internet Access >> Multi-VLAN 
 • Click Clear để bỏ tính năng Multi-VLAN.5. Static IP:

Dùng trong trường hợp cần cấu hình IP tĩnh trên router (megawan, metro net, MAN-E …)
 • WAN >> static or Dynamic IP
 • Nếu nhà cung cấp cho nhiều IP wan thì có thể khai báo trong phần WAN IP Alias.


6. Wan IP Alias:

 • Khi cần gán nhiều ip cho Interface WAN, bạn có thể dùng tính năng WAN IP Alias.
 • Tick vào nút IP Address from ISP trong PPPoE hoặc Specify an IP Address trong mode Static of Dynamic IP.
 • Lần lượt điền các IP public vào.


7. IP Route:

 • Khi khách hàng được cấp 1 range IP tĩnh dùng cho mục đích routing.
 • LAN >> General setup.
 • Tick Enable dòng For IP Routing Usage.
 • Khai báo địa chỉ IP đầu tiên của range IP và subnet mask tương ứng.


8. Quản lý thiết bị:

 • Thay đổi IP LAN trong phần 1st IP subnet
 • Cấu hình DHCP server:
 • Start IP Address: IP bắt đầu.
 • IP Pool Counts: Số lượng IP sẽ cấp.
 • Tick Disable Server khi cần tắt tính năng DHCP server trên router.


 • Thay đổi mật khẩu thiết bị


 • Backup


9. Restore cấu hình:

 • Browse đến file backup đã lưu.
 • Click restore để khôi phục cấu hình đã backup.
 • Khởi động lại router để hoàn tất quá trình Restore cấu hình


10. Data Flow Monotor:

 • Diagnostics  >> Data flow Monitor. Tick Enable Data flow Monitor
 • Click Block : máy tính sẽ bị khóa internet trong 5 phút
 • TX rate(kbs) : tốc độ tải lên hiện tại của từng máy tính
 • RX rate(kbs) : tốc độ tải xuống hiện tại của từng máy tính
 • Sessions : số lượng session đang được sử dụng bởi từng máy tính


Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
- Điện thoại : 08-39253789 (Nhấn phím 2)
- Email: hotro@anphat.vn
- Forum: http://forum.anphat.vn
- Group Facebook: http://facebook.anphat.vn
- Gửi yêu cầu trực tuyến: http://hotro.anphat.vn