Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
13997,005
 
 

 Hướng dẫn sử dụng nhanh Vigor2110F

1. Truy cập router:

 • Nối dây mạng từ port LAN 1 của Router đến card mạng của PC.
 • Mở trình duyệt web (IE hay Firefox) và gõ vào : http://192.168.1.1


 • Nhập vào : admin / admin để login với quyền Admin.


2. Cấu hình PPPoE:

 • Vào: Internet Access >> PPPoE.


 

 • Enable PPPoE Link

 • Username : (do VNPT cấp)

 • Password : (do VNPT cấp)

 • Những chi tiết khác để mặc định như hình bên trên.
3. Cấu hình Static IP:
 • Vào Internet Access >> Static or Dynamic IP.


 

 • Enable Broadband Access

 • Chọn : Specify an IP address và điền các thong tin về IP do VPNT cung cấp

 • Phần DNS Server IP Address : Điền vào IP DNS Server của VPNT 

4. CẤU HÌNH MULTI-VLAN:

4.1. Cấu hình Multi Vlan cho đường truyền FTTH thông thường (không có IPTV):

 • Vì đường truyền FTTH thông thường không có sử dụng truyền thông VLAN nên phải Disable chức năng này:

 • Vào: Internet Access >> Multi-Vlan.


 

 • Bỏ chọn (không chọn) Enable Multi-VLAN Setup

 • Nhấn Clear => Nhận được bản thông báo

 • Nhấn OK 2 lần và Router sẽ khởi động lại

4.2. Cấu hình Multi Vlan cho đường truyền FTTH có dịch vụ IPTV (Triple Play):

 • Vì đường truyền FTTH-IPTV (Triple Play) có sử dụng truyền thông VLAN nên phải Enable chức năng này:

 • Vào: Internet Access >> Multi-Vlan : Tab General.


 

 • Chọn Enable Multi-VLAN Setup

 • Chọn Channel 1 (cho Internet) và nhập VLAN ID vào ô Add Tag (VD : 2501)

 • Chọn Channel 6 (cho MyTV) và nhập VLAN ID vào ô Add Tag (VD : 1100). Chọn Priority là 4 nếu cần thiết (Do VNPT quy định)

 • Chọn Channel 7 (cho Saigon TV) và nhập VLAN ID vào ô Add Tag (VD : 1102) => Chỉ làm bước này nếu khách hàng thuê 2 dịch vụ IPTV cùng lúc.


 • Vào: Internet Access >> Multi-Vlan : Tab Bridge

 • Chọn Enable Channel 6 và chọn Port 4 (P4) => Setop Box của MyTV sẽ nối với P4
 • Chọn Enable Channel 7 và chọn Port 3 (P3) => Setop Box của SaigonTV sẽ nối với P3
 • Port 1 & 2 Sẽ nối với Switch hoặc PC để chạy Internet
 • Nhấn OK 2 lần và Router sẽ khởi động lại
 
5. Cấu hình IP Route:

5.1. Cấu hình IP Route trên Router:
 • Trong trường hợp khách hàng thuê 6 IP tỉnh và muốn cấu hình để sử dụng IP Route
 • Cấu hình Router như trên để ra được Internet và xem được Tivi trước
 • Vào: LAN >> General Setup


 

 • Enable For IP Routing Usage
 • 2nd IP Address2nd Subnet Mask: Điền thông tin do VNPT cung cấp
 • Nhấn ok để hoàn thành việc cấu hình trên Router

5.2. Cấu hình IP cho Server hoặc PC để sử dụng các IP Route:


 

6. Cấu hình IP Alias (IP Nat):

6.1. Cấu hình IP Alias (IP NAT) trên Router:

 • Trong trường hợp khách hàng thuê 6 IP tĩnh và muốn cấu hình để sử dụng IP Alias (IP NAT)
 • Cấu hình Router như trên để ra được Internet và xem được Tivi trước
 • Vào: Internet Access >> PPPoE


 

 • Click vào WAN IP Alias
 • Điền vào các IP do VNPT cung cấp
 • Nhấn Ok 2 lần

** Cấu hình tương tự cho trường hợp : Internet Access >> Static or Dynamic IP
 
6.2. Cấu hình DMZ trên Router để sử dụng các IP Alias
 • Vào: NAT >> DMZ Host Setup


 • Chọn các PC hay Server mà bạn muốn sử dụng IP Alias.Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
- Điện thoại : 08-39253789 (Nhấn phím 2)
- Email: hotro@anphat.vn
- Forum: http://forum.anphat.vn
- Group Facebook: http://facebook.anphat.vn
- Gửi yêu cầu trực tuyến: http://hotro.anphat.vn