Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
5996,909
 
 
 Hướng dẫn cấu hình dãy IP PUBLIC trên Vigor

WAN IP Alias được sử dụng trong trường hợp bạn có nhiều IP Public và được chạy trên cùng một WAN. Bạn có thể cài đặt được 8 IP Public và được chạy duy nhất trên WAN 1. Có 2 cách để cấu hình IP Public: IP for route và IP for NAT (IP Alias).

Ví dụ: bạn có dãy IP Public 113.161.118.112, Subnet mask 255.255.255.248, dãy IP Public mà bạn được sử dụng 113.161.118.113 đến 113.161.118.118

Cách 1: Cấu hình IP for route:

Lan -> General Setup
- For IP Routing Usage: Enable
- 2nd IP Adreess:  113.161.118.113
- 2nd Subnet Mask: 255.255.255.248

Trên máy tính bạn gán IP Public và trỏ IP gateway về router 113.161.118.113.


*** Cấu hình trên các model Vigor hỗ trợ nhiều network trên LAN (802.1q) như Vigor2920, Vigor3200
Lan >>> General Setup >>>  Nhấn Details Page của IP Routed Subnet

- Chọn Enable
- IP Adreess:  113.161.118.113
- Subnet Mask: 255.255.255.248

Cách 2:. Cấu hình IP for NAT (IP Alias)

Internet Access -> PPPoE: bạn click vào WAN IP Alias , chọn Enable và nhập dãy IP Public mà bạn được sử dụng.

Trong phần NAT bao gồm Port Redirecion, DMZ Host, Open Ports. Bạn có thể NAT theo từng tính năng và gán IP Public vào WAN IP.

Port Redirection:

DMZ Host:

Open Port:

Mọi vướng mắc trong quá trình cài đặt thiết bị, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua:
Website : http://www.draytek.com.vn
Email: support@draytek.com.vn
Số điện thoại: (08) 925.3789