Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
4996,843
 
 
Giới thiệu về VigorACS và VigorACS SI - Phần mềm quản lý tập trung các thiết bị CPE

I. VigorACS
VigorACS là phần mềm quản lý tập trung các thiết bị CPEs dựa trên tính năng TR-069. VigorACS giám sát và thể hiện trạng thái của thiết bị hoặc lập lịch Upgrade Firmware, cấu hình Backup/Restore Profile cho một số lượng lớn thiết bị CPE. VigorACS hỗ trợ trên các loại hệ điều hành như Windows, Linux, Sun Solaris, Unix….

Sau đây là mô hình ứng dụng giữa VigorACS và CPE, bằng giao thức TR-069, VigorACS có thể giao tiếp và quản lý thiết bị một cách dễ dàng.Các đặc điểm và lợi ích của VigorACS
 • Quản lý tất cả các loại thiết bị tuân theo đặc điểm kỹ thuật của TR-069 như Broadband gateway, XDSL router/modem, Voip phone, Wireless AP và Set-Top Box.
 • VigorACS server có thể cài đặt trên Windows, Linux và Sun Solaris.
 • Web-base GUI có thể được thực thi trên tất cả các trình duyệt như IE, Firefox, Mozilla, afari…
 • Hỗ trợ tự động phát hiện, dò ra tất cả thiết bị TR-069
 • Cung cấp khai báo thiết bị cho việc quản lý
 • Hỗ trợ bảo mật cho việc quản lý
 • VigorACS với giao diện thân thiện với người dùng có thể giúp quản trị viên duy trì cấu hình của thiết bị dễ dàng. Là nhà cung cấp các dịch vụ "giá trị gia tăng".
 • Hệ thống phân tích có thể giúp cho người dùng thiết lập một kết nối VPN chỉ bằng click và rê chuột được thể hiện trên google map.
 • Phiên bản VigorACS đơn giản hóa nhiệm vụ quản lý thông qua các loại sản phẩm và đặc tính kỹ thuật, ví dụ như thiết lập IPSec/PPTP VPN. Giảm thiểu việc thiết lập các thông số phức tạp IPSec hoặc PPTP.
 • Tự động phát hiện và cấu hình CPE (Provision Global Setting).

Trước đây để quản lý các thiết bị CPEs là một vấn đề thật khó đối với người quản trị, đặc biệt là khi cấu hình các thiết bị phức tạp và quản lý trên nhiều CPEs khác nhau, nếu bạn là một nhân viên IT của một công ty lớn khoảng 6000 thiết bị CPEs, mỗi một phút bạn Upgrade Firmware và cấu hình được một thiết bị(mỗi ngày sẽ có một Firmware mới), vậy bạn sẽ mất 6000 phút để lầm hết tất cả. VigorACS sẽ quản lý tập trung các thiết bị dựa trên tính năng TR-069 trên CPEs.

TR-069 là một DSL Forum, đặc điểm kỹ thuật là CPE WAN Management Protocol (CWMP). Nó được định nghĩa tại tầng Application, dùng để quản lý từ xa các thiết bị đầu cuối.
VigorACS có khả năng tự động phát hiện và lấy những thông tin từ CPEs ngay khi kết nối đến VigorACS, người dùng không cần cung cấp bất kỳ dữ liệu nào cho thiết bị CPE mới.

VigorACS cho phép người dùng định nghĩa, hay khởi tạo CPE bên dưới cấu trúc cây(Network Management).

 • Tính năng thiết lập cấu hình Provision Global Parameter trên VigorACS. VigorACS cho phép người dùng tạo profile cấu hình của CPE và thiết lập profile đó xuống Network hoặc CPEs tùy ý bằng chức năng Provision Global Parameter.
 • Giữ cấu hình của Global Parameter bằng cách sử dụng chức năng Keep Profile. Nếu các giá trị của biến Parameter trên CPEs khác với giá trị của biến Parameter trên Global Profile, VigorACS sẽ khởi gán các giá trị biến Parameter của chúng xuống CPEs để từ chối sự thay đổi Parameter của người dùng.
 • Lập lịch tự động Upgrade Firmware trên CPEs.

Để Upgrade Firmware trên một hệ thống mạng lớn với nhiều thiết bị khác nhau, là một công việc không dễ dàng cho người quản trị mạng, ví dụ bạn có 3000 thiết bị trên mạng và bạn muốn Upgrade Firmware xuống các thiết bị đó, nếu bạn Upgrade 100 thiết bị một ngày, bạn cần 1 tháng để hoàn thành công việc đó, đó là chưa kể bạn còn gặp nhiều vấn đề khác nhau xảy ra trong quá trình Upgrade, chức năng Global Firmware Upgrade của VigorACS sẽ giải quyết vấn đề này giúp bạn.

Cấp phát quyền quản lý VigorACS trên từng user.


Ghi log các sự kiện, bao gồm ActionLog, RebootLog, SetParameterLog, FileTranferLog, FirmwareUpgradeWizard, SettingProfileLog, DeviceSysLog, SystemLog.


Tính năng System Parameter cho phép cấu hình các hoạt động của VigorACS, tránh các sự cố xảy ra do cấu hình của Server không đủ mạng để đáp ứng được nhu cầu quản lý của người dùng.


Ghi lại trạng thái tính hiệu đèn của CPEs và gửi mail đến người dùng khi có sự cố.


Thông qua việc kinh doanh Internet từ các nhà cung cấp, hệ thống phân tích có thể đóng vai trò là nhà cung cấp Internet và các dịch vụ quản lý cho người dùng cuối. Bằng việc áp dụng hệ thống VigorACS quản lý tập trung, hệ thống phân tích có thể cung cấp các gói dịch vụ toàn diện nhắm tăng sự tin tưởng của khách hàng và làm tăng doanh thu. Đối với các công ty đa quốc gia, họ có thể dựa vào VigorACS để quản lý tất cả các router lắp đặt tại các chi nhánh trên khắp thế giới.


Hiện Draytek cung cấp hai phiên bản sử dụng cho TR069, đó là VigorACS và VigorASC SI. Đối với VigorACS cho phép quản lý CPEs chi tiết trên từng Parameter và thường được sử dụng cho ISP. Đối với VigorACS SI(system integrate) giúp đơn giản hóa trong việc quản lý và thường được sử dụng đối với các công ty có nhiều chi nhánh trên khắp thế giới.


II. VigorACS SI

VigorACS SI là một hệ thống quản lý tập trung mạnh, khả năng tương thích với nhiều hệ thống (System Integrators) giúp quản lý các thiết bị Draytek một cách hiệu quả hơn trong tương lai.

VigorACS SI với giao diện thân thiện với người dùng có thể giúp quản trị viên duy trì cấu hình thiết bị được dễ dàng. Là nhà cung cấp các dịch vụ "giá trị gia tăng", hệ thống phân tích SI có thể giúp cho người dùng thiết lập một kết nối VPN, dịch vụ VoIP và giảm thiểu chi phí duy trì.

Phiên bản VigorACS SI đơn giản hóa nhiệm vụ quản lý thông qua các loại sản phẩm và đặc tính kỹ thuật, ví dụ một người dùng thậm chí không biết về IT muốn thiết lập IPSec/PPTP VPN chỉ cần click và rê chuột. Giảm thiểu việc thiết lập các thông số phức tạp IPSec hoặc PPTP bằng cách sử dụng Wizard VPN.

Thông qua việc kinh doanh Internet từ các nhà cung cấp, hệ thống phân tích có thể đóng vai trò là nhà cung cấp Internet và các dịch vụ quản lý cho người dùng cuối. Bằng việc áp dụng hệ thống SI VigorACS quản lý tập trung, hệ thống phân tích có thể cung cấp các gói dịch vụ toàn diện nhằm tăng sự tin tưởng của khách hàng và làm tăng doanh thu. Đối với các công ty đa quốc gia, họ có thể dựa vào VigorACS SI để quản lý tất cả các router lắp đặt tại các chi nhánh trên khắp thế giới.

Tính năng:

Tự động cung cấp (Remote Auto Provisioning and Status Monitoring)

Người sử dụng có thể giảm thiểu chi phí cho việc quản lý và có nhiệm vụ hỗ trợ trực tuyến nhưng vẫn có thể cung cấp các dịch vụ chất lượng cao từ xa qua VigorACS_SI. Đối với quản trị viên của các công ty đa quốc gia, VigorACS_SI có thể đáp ứng nhu cầu các hoạt động khác nhau như kết nối VPN, thiết lập VoIP hoặc tải các ứng dụng và hồ sơ mới cho các chi nhánh bất cứ lúc nào.

Hệ thống quản trị có thể lập lịch để kích hoạt việc tải cấu hình lên CPE, thực  hiện nâng cấp firmware, sao lưu, phục hồi cấu hình của CPE tại những khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, việc thiết lập tự động cung cấp có thể ngăn cản việc thay đổi cấu hình của CPE (thiết bị đầu cuối) như Network, VPN, VoIP và phiên bản Firmware. Ngoài ra VigorACS_SI còn có chức năng thực hiện việc thiết lập cấu hình cho hàng loạt thiết bị CPE bên dưới, bằng cách đưa các CPE vào nhóm quản lý.

Quản lý thiết bị

Tính năng cấu hình nhanh VPN (VPN wizard) được hỗ trợ bằng một kỹ xảo thuật toán thông minh. Với giao diện thân thiện giúp cho quản trị viên dễ dàng kéo thả các CPE cụ thể đang phân bố tại các địa điểm khác nhau vào cùng với nhau trong giao diện web, sau đó VigorACS SI sẽ tự động đặt thiết bị vào vị trí tốt nhất cho việc kết nối VPN mà không cần chúng ta phải thiết lập cấu hình như cách truyền thống. Người quản trị có thể chọn các kiểu kết nối như PPTP và IPSec tương ứng với các mạng khác nhau mà CPE đang được đặt.

Chức năng cấu hình nhanh (wizard) hỗ trợ cho việc sao lưu / phục hồi cấu hình của CPE. Quản trị viên có thể linh hoạt thiết lập ngày giờ cụ thể cho các thiết bị hoặc nhóm thiết bị được chọn.

Firmware wizard có khả năng lập lịch trình cho việc nâng cấp firmware theo ngày, giờ hoặc ngay lập tức.

Lưu ý: Các chức năng khác của cấu hình nhanh (Wizard) sẽ có trong phiên bản firmware tiếp theo.

Ngoài việc cài đặt Wizard, hệ thống quản lý sẽ giúp cho người quản trị giám sát thiết bị một cách tổng quát, tình trạng cụ thể của từng thiết bị và tổng quan mạng LAN/WAN static, xuất ra các báo cáo bằng đồ thị, các báo cáo về firmware và tổng quan IP của thiết bị. Network Topology Management cho phép quản trị viên nhìn thấy được vị trí của thiết bị trên Google Map với các thông tin cơ bản.

Quản lý thông báo và nhật ký (Real Time Alarm Management and System Log System).

VigorACS SI có khả năng thông báo cho người quản trị bất kỳ tình huống bất thường nào của thiết bị để người quản trị có thể xử lý nhanh nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Thông báo mới nhất cũng sẽ được hiển thị ở trang chủ của ACS SI để thu hút sự chú ý của quản trị viên. Các loại thông báo, mức độ báo động, xác nhận tình trạng giúp đánh giá hoạt động dựa trên hồ sơ của người quản trị trong mục Alarm Information. Người quản trị có thể thông báo cho chủ sở hữu thiết bị bằng email khi lỗi được phát hiện thông qua E-mail server.

Mục Log view có 2 phần chính bao gồm Device action và System. Device action ghi lại các hoạt động, download, reboot, giá trị các tham số, đối tượng thêm vào và xóa đi được thực thi bằng VigorACS SI. Dựa trên các hồ sơ được lưu lại, quản trị viên có thể biết được chính xác chuyện gì đang diễn ra với thiết bị. Hệ thống sẽ ghi lại việc sửa hoặc thay đổi đối với thiết bị như thay đổi mạng, tên, vị trí của thiết bị.

Quản lý hoạt động của người dùng (Security and User Group Management ).

Việc quản lý được chia làm 3 cấp bao gồm từ cao đến thấp:

1. System Administrator: username là root.
2. Administrator: username là admin.
3. Operator: username là Operator.