Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
3996,844
 
 

Tính năng CSM (Content System Management)


Trong tính năng này gồm 3 dạng dịch vụ như: IM/P2P Filter, URL Content Filter, Web Content Filter.

 

1.IM/P2P Filter:
Tính năng dùng để khóa chương trình chat IM, P2P, các
Video Streaming

Bước 1: Vào CSM>>IM/P2P Filter Profile tạo tên profile.


Bước 2: Click vào IM Object để cấu hình Block các chương trình IM.Bước 3: Click vào P2P Object để cấu hình Block các chương trình P2P.Bước 4:  Click vào Misc Object để cấu hình Block các chương trình xem Video Streaming.Bước 5:  Chọn tất cả các profile đã cấu hình ở trên.


2.URL Content Filter: Tính năng này dùng để khóa truy cập các trang web theo từ khóa.

Bước 1: Tạo từ khóa mà chúng ta muốn khóa. Vào  Objects Setting >> Keywork Object. Ví dụ khóa trang web volam và facebook.


Bước 2: Vào CSM>>URL Content Filter Profile, tạo tên profile và chọn Keywork Object mà chúng ta đã tạo ở trên.3.Web Content Filter: 

Tính năng này dùng để khóa truy cập các trang web theo nội dung và chuyên đề. Vào CSM>>Web Content Filter Profile.Cuối cùng vào Firewall>>General Setup>> Chọn các Profile IM/P2P, URL Content Filter, Web Content Filter mà chúng ta đã tạo ở trên.
Mọi vướng mắc trong quá trình cài đặt thiết bị, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua:
Website : http://www.draytek.com.vn
Email: support@draytek.com.vn
Số VoIP: 8122263, 8122264
Số điện thoại: (08) 925.3789
Hotline: 01666 332 018