Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
8996,940
 
 
Danh sách USB 3G và điện thoại di động hỗ trợ 3G tương thích với Router DrayTek

Danh sách USB 3G và điện thoại di động hỗ trợ 3G tương thích với Vigor2110 Series, Vigor2130 Series, Vigor2710 Series, Vigor2800 Series, Vigor2820 Series, Vigor2910 Series, Vigor2920 Series, Vigor3100 Series, VigorPro5510 Series, VigorIPPBX2820 Series.

Vui lòng tham khảo thêm danh sách các USB 3G tương thích với router DrayTek tại:

http://draytek.com/user/SupportFAQDetail.php?ID=1991

3G modem   3G cellphone
4G system
4G System XSPlug P3
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.

Aiko
Aiko 76E
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.

 

Amoi
Amoi H01
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.

 

AnyDATA
ADU-500A
* Now only supports Vigor2800, Vigor2820, Vigor2910 , VigorPro 5510 series, other router will support after.
ADU-510A
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.

ASUS
ASUS T500
* Now only supports Vigor2910 , Vigor3100 series, other router will support after.

 

BandRich
Bandluxe C331
* Tốc độ lên tới 21Mbps hỗ trợ Vigor2910 series,
Vigor2920 series, các dòng khác sẽ hỗ trợ sau. Hiện đang có hàng tại An Phát

Bandluxe C100
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.

 
Bandluxe C100S
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after, and NOT USE in America Zone because C100S lacks 850/1900MHz .

 
Bandluxe C120
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.
Bandluxe C170
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.

BigPond
BigPond Next G Wireless Broadband USB Mobile Card
 
BigPond Next G Wireless Broadband USB Modem

C-motech

C-motech CDU-550
* Now only supports Vigor3100 series other router will support after.

C-motech CNU-680
* Now only supports Vigor2110 , Vigor2800 , Vigor2820 and Vigor2910 , Vigor2920 series other router will support after.

C-motech D-50
* Now only supports 2910, Vigor3100 series, other router will support after.

 

DETrade
DET-US3G5
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.

DLink
DWM152
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.

DWM156
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.


Huawei
Huawei E156G
* Now only supports Vigor2110, Vigor2710, Vigor2800 , Vigor2820 and Vigor2910, Vigor2920, Vigor3100 series , other router will support after.

 
Huawei E160
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.

 
Huawei E160G
* Now only supports Vgiro2110, Vigor2800,Vigor2820,  Vigor2910 series, other router will support after.

 
Huawei E161
* Now only supports Vigor2820, Vigor2910 series, other router will support after.

 
Huawei E169
* Now only supports Vigor2110, Vigor2710, Vigor2800, Vigor2820 , Vigor2910 , Vigor2920 and VigorPro 5510 series, other router will support after.

 
Huawei E169u
* Now only supports Vigor2820, Vigor2910 series, other router will support after.

 
Huawei E172
* Now only supports Vigor2800, Vigor2910 series, other router will support after.
Huawei E180
* Now only supports Vigor2130, Vigor2820, Vigor2910 series, other router will support after.

 
Huawei E219
* Now only supports Vigor2110, Vigor2710, Vigor2800, Vigor2920, VigorPro5510 series, other router will support after.
Huawei E220
Huawei E230
* Now only supports Vigor2820, Vigor2910 series, other router will support after.
Huawei E270
 * Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.
 
Huawei E272
* Now only supports Vigor2110, Vigor2800, Vigor2820, Vigor2910, Vigor2920, VigorPro5510, VigorIPPBX 2820series, other router will support after.
 
Huawei EC226 (CDMA2000)
* Now only supports Vigor2110, Vigor2800, Vigor2820, Vigor2910 , Vigor2920  and VigorPro 5510 series, other router will support after.
 
Huawei EC228
* Now only supports Vigor2110, Vigor2710, Vigor2820, Vigor2910 , Vigor2920, Vigor2955 and Vigor3100 series, other router will support after.
Huawei Smartone-Vodafone E272
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.

 
Huawei E1550
* Now only supports Vigor2110, Vigor2820, Vigor2910 , Vigor2920 series, other router will support after.
Huawei E1750
* Now only supports Vigor2820, Vigor2910 series, other router will support after.
Huawei E1752
* Now only supports Vigor2820 series, other router will support after.

MOMODESIGN
MD-@
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.

Novatel Wireless
Ovation™ MC950D
* Now only supports Vigor2820, Vigor2910, Vigor3100  series , other router will support after.
Ovation™ MC990D
* Now only supports Vigor2820, Vigor2910 series , other router will support after
Ovation™ USB720
* Now only supports Vigor2910 series , other router will support after

Option
Option GlobeSurfer i CON
*Only for France and Poland.
Option GlobeSurfer i CON 7.2
* Now only supports Vigor2820, Vigor2910, and VigorPro 5510 series, other router will support after.
Option i Con 225
* web'n'walk Stick
* Now only supports Vigor2110, Vigor2710, Vigor2820, Vigor2910, Vigor2920 and VigorPro 5510 series, other router will support after.

Qisda
Qisda H21
* Now only supports Vigor2820, and Vigor2910 series, other router will support after.

 

Sierra
Sierra 597
* Now only supports Vigor2110, Vigor2710, Vigor2820, Vigor2920, VigorPro 5510 series, other router will support after.

 
Sierra 875U
* Now only supports Vigor2910, Vigor3100  series, other router will support after.

 
Sirerra Aircard 880U
* Now only supports Vigor2800, Vigor2820 , Vigor2910 series, other router will support after.
Compass 885
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.
Compass 888
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.

Sony Ericsson
Sony Ericsson MD300
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.
 

Telstra
Telstra TurBO / NexT G 3G USB Modem

Vodafone
Vodafone K3520-Z
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.
Vodafone K3565-Z
* Now only supports Vigor2820 , Vigor2910 series, other router will support after.
Vodafone K3715
* Now only supports Vigor2820 , Vigor2910 series, other router will support after.
Vodafone K3760
* Now only supports Vigor2820 series, other router will support after.

XS Stick
XS Stick W12
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.

ZadaCOM
ZadaCOM 3G+ 7.2
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.

Zapp
Zapp Telemodem Z020
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.

ZTE
ZTE AC2726
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.
ZTE AC5710
* Now only supports Vigor2910, Vigor3100  series, other router will support after.
ZTE AC8700
* Now only supports Vigor2910, Vigor3100  series, other router will support after.
ZTE AC8710
* Now only supports Vigor2820, Vigor2910 series, other router will support after
ZTE MF100
* Now only supports VigorPro 5510 series, other router will support after.
ZTE MF180
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.
ZTE MF622
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.
ZTE MF626
* Now only supports Vigor2110, Vigor2710, Vigor2820 , Vigor2910 , Vigor2920 series, other router will support after.
ZTE MF627
* Now only supports Vigor2110 , Vigor2920 series, other router will support after.
ZTE MF627 plus
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.
ZTE MF636
* Now only supports Vigor2710, Vigor2910 series, other router will support after.
ZTE MF637
* Now only supports Vigor2820, Vigor2910 series, other router will support after.

 
 
BenQ
BenQ EF91
* Now only supports Vigor2800, Vigor2820 , Vigor2910 series, other router will support after.

Brionvega
Brionvega N7010
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.
 

LG
LG U8380
* Now only supports Vigor2800, Vigor2820 , Vigor2910 series, other router will support after.
 
Nokia
Nokia 6220 Classic
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.
Nokia 6233
* Now only supports Vigor2800, Vigor2820 , Vigor2910 series, other router will support after.
Nokia N70
* Now only supports Vigor2800, Vigor2820 , Vigor2910 series, other router will support after.
Nokia N73
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.
Nokia N95
* Now only supports Vigor2800, Vigor2820 , Vigor2910 series, other router will support after.
Nokia E65
* Now only supports Vigor2910 series, other router will support after.