Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
3996,830
 
 

Hướng dẫn cấu hình IPTV cho router DrayTek

Hiện nay các nhà cung cấp dịch vụ như VNPT, Vietel,FPT… ngoài internet đều có cung cấp thêm các dịch vụ IPTV, VoD, VoIP. Để biết thêm về dịch vụ vui lòng tham khảo tại đây:
http://www.vienthongso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=237:gioithieudichvuiptv&catid=121:dichvuiptv&Itemid=399

Tất cả họ đều cung cấp các dịch này dựa trên đường truyền internet có sẵn như ADSL hoặc cáp quang. Để sử dụng được các dịch vụ trên đòi hỏi router phải hỗ trợ các tính năng như sau:

  • Đối với đường truyền ADSL thì router ADSL phải hỗ trợ multi PVC như V2700 series, V2820 series .
  • Đối với đường truyền cáp quang thì router quang phải hỗ trợ multi VLAN hoặc sử dụng converter kết hợp với broadband router hỗ trợ Muti VLAN như V2110f series , v2910 series, v2930 series.

Hướng dẫn cấu hình IPTV cho Vigor2700

I. Mô hình kết nối:

 

II. Hướng dẫn cấu hình chính:

Đối với đường truyền của FPT, có 2 PVC:

  • PVC truy cập internet: VPI/VCI là 0/33.
  • PVC truy cập IPTV: VPI/VCI là 8/35.

Đối với đường truyền VNN, có 2 PVC:

  • PVC truy cập internet: VPI/VCI là 8/35.
  • PVC truy cập IPTV: VPI/VCI là 8/37.

*** Thông số VPI và VCI có thể khác nhau ở mỗi địa phương, Bạn nên hỏi nhà cung cấp của bạn để biết rõ VPI và VCI của mình

Bước 1: Cấu hình internet. VPI/VCI cấu hình tùy theo từng nhà cung cấp dịch vụ như hướng dẫn ở trên.


Bước 2: Cấu hình IPTV. Vào mục Multi-PVCs để khai báo PVC cho IPTV.

a. Enable channel 3. VPI/VCI cấu hình tùy theo từng nhà cung cấp dịch vụ như hướng dẫn ở trên. Protocol là MPoA, Encapsulation là 1483 Bridge IP LLC.

 

 b. Cấu hình bridge PVC của IPTV đến port 4 của Router.


Hướng dẫn cấu hình IPTV (VNPT, Viettel, SPT) cho Vigor2110F
I. Mô hình ứng dụng:
 
 
 
II. Hướng dẫn cấu hình:
a. Mở trình duyệt web và nhập IP 192.168.1.1. Username và password là admin.
 
 
b. Cấu hình các VLAN trên WAN:
Vào Internet Access>>Multi-VLAN để cài đặt các VLAN
- VLAN 10 sử dụng internet
- VLAN 20 sử dụng VoIP
- VLAN 30 sử dụng IPTV
- VLAN 40 sử dụng quản lý thiết bị (TR-069)
 
Chú ý: Các VLAN này do nhà cung cấp quy định
 
 
c. Cấu hình VLAN sử dụng internet:
Vào Internet Access>>PPPoE để cấu hình internet. Enable PPPoE và nhập vào các thông số username và password của nhà cung cấp.
 

Vào Online Status để kiểm tra tình trạng kết nối.
 
 
 d. Cấu hình VLAN sử dụng VoIP:
Vào Internet Access>>Multi-VLAN, click vào WAN đang sử dụng VLAN 20.
 
 
WAN for Router-home Application chọn VoIP, cấu hình PPPoE/Static/DHCP tùy theo nhà cung cấp. Ở đây chúng ta sử dụng Static
 
 
 
Lưu ý: trường hợp này VoIP nằm tích hợp trên Vigor2110fv. Nếu sử dụng thiết bị VoIP nằm phía sau Vigor2110f thì phải cấu hình VLAN này bridge với 1 port LAN trên Vigor2110f. Chúng ta có thề làm tương tự như trong cấu hình IPTV.
 
 
e. Cấu hình VLAN sử dụng IPTV:
Vào Internet Access  >> Multi-VLAN, vào tab Bridge. Chọn channel 6 là VLAN 30 để bridge sang port LAN số 4, port này sẽ vào Set-top box để xem IPTV.
 
 
 
f. Cấu hinh VLAN quản lý thiết bị TR-069:
Vào Internet Access  >>  Multi-VLAN, click vào WAN đang sử dụng VLAN 40.
 
 
WAN for Router-home Application chọn Management, cấu hình PPPoE/Static/DHCP tùy theo nhà cung cấp. Ờ đây chúng ta sử dụng Static.
 

Mọi vướng mắc trong quá trình cài đặt thiết bị, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua:
Website : http://www.draytek.com.vn
Email: support@draytek.com.vn
Số VoIP: 8122263, 8122264
Số điện thoại: (08) 925.3789
Hotline: 01666 332 018