Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
6996,945
 
 
Hướng dẫn cấu hình đường dây nóng

Hot line là 1 tính năng mà Draytek phát trển để làm cho việc gọi qua Voice IP càng thêm linh hoạt.
 Để cấu hình sử dụng chức năng hot line bạn vui lòng làm theo những hướng dẫn dưới đây để sử dụng chức năng hot line trên thiết bị Draytek Vigor 3300V.Hình 1: Mô hình sử dụng chức năng đường dây nóng
.

I. Chức năng hot line dành cho cổng FXS

Nếu máy Phone2 (xem hình trên) luôn được dùng để gọi cho máy Phone3 ở văn phòng chi nhánh. Chúng ta có thể thiết lập 888829@iptel.org trong trường Hotline number to Internet trên cổng FXS 1 nơi mà máy Phone 2 được gắn vào.

Tiếp theo, khi nhấc điện thoại lên router Vigor sẽ tự động gọi tới SIP account mà ta đã gán ở trên. Cuộc gọi giữ văn phòng chính và chi nhánh sẽ được thiết lập và bạn không cần phải quay số nữa! Tham khảo phần cấu hình dưới đây trên giao diện web của Vigor Router.

 

Hình 2: Cấu hình Port 1.Hình 3: Sơ đồ cuộc gọi từ Phone 2 tới Phone 3.

II. Chức năng hot line trên cổng FXO

Khi dùng tính năng hotline kết hợp với cổng FXO chúng ta cần phải chia ra làm 2 phần: phần ON-NET số điện thoại đi trên internet và phần OFF-NET: số điện thoại đi ra PBX/PSTN.

1.Số điện thoại đi trên internet

Khi ai đó gọi từ mạng PSTN/PBX và muốn gọi tiếp tới một người khác ở mạng Voice IP internet thông qua cổng FXO, chúng ta có thể thiết lập số VoiceIP của người được gọi trong trường Hotline number to Internet. Sau khi cấu hình thành công, nếu 1 người nào đó gọi tới SIP URL trên cổng FXO (số VoiceIP ở trên). Thiết bị Vigor sẽ nhấc máy và gọi thẳng tới số VoiceIP đó.

Ví dụ, nếu Hotline number to Internet của cổng FXO port5 được gán là 888829@iptel.org, khi Phone4 gọi 102-số trên PBX của FXO port5, port FXO này sẽ nhấc máy và gọi thẳng đến 888829@iptel.org.

Sơ đồ cuộc gọi theo hình dưới:Hình 4: Mô hình cuộc gọi từ Phone 4 tới Phone 3 thông qua port FXO của Vigor 3300V.

2. Số hotline gọi đến PBX/PSTN.

     a.Từ VoiceIP gọi cho PBX
Khi ai đó từ mạng VoiceIP trên Internet muốn gọi cho 1 ai đó ở mạng PBX/PSTN, chúng ta có thể gán số nhận PBX/PSTN vào trường Hotline number to PBX/PSTN. Sau khi cấu hình thành công, nếu ai đó gọi vào số của cổng FXO, FXO sẽ nhấc máy và gọi trực tiếp đến số PBX/PSTN đã định.

Ví dụ, nếu số Hotline number to PBX/PSTN của FXO port5 được gán là 101, khi Phone3 gọi 888835@iptel.org - số Voice IP của FXO port5, cổng FXO sẽ nhấc máy và sau đó gọi thẳng qua 101.

Cấu hình:


Hình 5: Cấu hình cho Port 5.

Sơ đồ cuộc gọi:


Hình 6: Sơ độ cuộc gọi từ Phone 3 tới Phone 1.

     b.Từ VoiceIP gọi cho PSTN 

Một ví dụ khác về số gọi đến Hotline number to PBX/PSTN, khi Phone3 muốn gọi Phone4 ở mạng PSTN, Phone3 có thể gọi 888836@iptel.org - số Voice IP của FXO port6, FXO sẽ nhấc máy và gọi đến Phone4 cách cấu hình dưới đây:


Hình 7: Cấu hình cho Port 6.Hình 8: Sơ đồ cuộc gọi từ Phone 3 tới Phone 4.

Mọi vướng mắc trong quá trình cài đặt thiết bị, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua:
Website : http://www.draytek.com.vn
Email: support@draytek.com.vn
Số VoIP: 8122263, 8122264
Số điện thoại: (08) 925.3789
Hotline: 01666 332 018